Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Psykoterapia on tutkitusti tehokas tapa tulla sinuiksi itsensä kanssa ja luoda hyvää elämää. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen ja samalla mielekkäämpi ja tasapainoisempi elämä. Terapian avulla voi löytää välineitä vaikeiden asioiden käsittelyyn. Näin mahdollisuus vaikuttaa oman elämänkulkuun lisääntyy, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista ja tasavertaista yhteistyösuhdetta, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Tässä terapiamuodossa hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja ja mahdollisuuksia, vaikka ne hetkellisesti olisivatkin kadoksissa.

Yhteydenotot Leni ja Minna-Kaisa