Muut palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Onnistunut työnohjaus tukee työssä jaksamista ja -viihtymistä. Työnohjaukseen voi tulla yksin tai työparin / työryhmän kanssa. 

Yhteydenotot Minna-Kaisa

Sijaisvanhempien tukikeskustelut

Sijaisvanhemmuus on haastava tehtävä, tule hakemaan uusia näkökulmia ja voimia tähän tärkeään työhösi. Tapaamiseen voit tulla yksin, yhdessä puolisosi, lasten tai lasten biologisten vanhempien kanssa.

Yhteydenotot Minna-Kaisa

Neurosonic

Neurosonic-menetelmä on kehitetty yli kymmenen vuotta kestäneen kliinisen tutkimuksen ja hoitokokemuksen pohjalta. Neurosonicin sensorinen lihasstimulaatio aktivoi ja tasapainottaa kehon aineenvaihduntaa matalataajuisen tärähtelyn avulla.

Hoidon käyttöalueet:

Unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet, psyykkinen jännitys, paniikkihäiriö, masennus, stressioireet, psyykkinen palautuminen, fyysinen palautuminen, lihaskipu, neuropaattinen kipu, lihasjännitys, migreeni, verenkierron aktivointi, aineenvaihdunnan aktivointi.

Milloin EI neurosoniciin:

sydämen tahdistin, raskaus, akuutti välilevyn pullistuma, elimistön tulehdustila, akuutti psykoosi

 

Asiakaspalaute: ”Uskomaton juttu… sen-Neurosonic setin jälkeen ei yhtään unetonta yötä”

 

Yhteydenotot Leni

LISÄTIETOJA: www.neurosonic.fi

Neuropsykiatrinen valmennus

      Mitä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja tekee?
 

Neuropsykiatrinen valmennus tarjoaa tukea mm. psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa, arjen ja elämänhallintaongelmissa, itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Sen avulla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin.

Valmentaja auttaa asiakasta löytämään myönteisen elämänpolun.
Neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee mm. ADHD/ADD,  Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämänhallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa.

Yhteydenotot Minna -Kaisa

 

 

 

Sairaanhoitajan vastaanotto

Riippuvuuteen liittyvät keskustelut

* Rahapeliongelma, päihdeongelma, seksi jne.

Mielenterveysongelmat

* Yksilö-, pari- ja perhekeskustelut

* Tukea arjen hallintaan

 

Yhteydenotot Leni

Korva-akupunktio

Päihdevieroitusakupunktiossa käytettävä 5-pisteen nada-korva-akupunktiomenetelmä kehitettiin USAssa 1970-luvulla.

  • Tuolloin menetelmää käytettiin heroiiniriippuvuuden hoidossa.
  • Myöhemmin akupunktio osoittautui käyttökelpoiseksi myös muiden huumeiden, alkoholin ja lääkkeiden aiheuttamien ongelmien hoidossa
  • Nada-akupunktiota voidaan käyttää sekä akuuttien vieroitusoireiden hoidossa, että vieroituksen myöhemmissä vaiheissa tukemaan asiakkaita pysymään erossa päihteistä. Menetelmää käytetään myös esim. unettomuuden ja ahdistusoireiden hoidossa

Asiakaskommentti: ”fibromyalgiakivut helpottuivat ensi kertaa vuosiin!” ”Raju paniikkikohtaus meni ohi!”

Yhteydenotot Leni

Rahapeliriippuvuus hallintaan terapia

KBT-terapia on hoito-ohjelma ongelmapelaajille, jossa työskennellään Rahapeliriippuvuus hallintaan -kirjan (Ladouceur R & Lachance,S. 2016) mukaisesti.

  • Rahapeliriippuvuus hallintaan on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva hoito-ohjelma rahapeliriippuvuuden hoitoon.
  • Tätä Kanadassa kehitettyä, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa menetelmää on käytetty hyvin tuloksin eri puolilla maailmaa.
  • Kahdentoistakäynnin ohjelmassa käsitellään pelaamiseen liittyviä riskitilanteita, omien ajatusten vaikutusta käyttäytymiseen, sattuman ja taitopelien eroja sekä ongelmalliseen pelaamiseen liittyviä virheellisiä ajatuksia. Lisäksi ohjelmassa käsitellään retkahduksen ehkäisy konkreettisin esimerkein ja tehtävin.
  • Asiakkaan tilanne arvioidaan diagnostisella haastattelulla ohjelman alussa ja sen päättyessä.
  • Hoito-ohjelmaan sisältyy useita harjoitustehtäviä, jotka löytyvät asiakkaan työkirjasta
  • Yhteydenotot Leni