Riippuvuustyön koulutus ja konsultaatio

Koulutuksia voi tilata riippuvuuksiin liittyen Leniltä. Esimerkkejä koulutuksista:

  • KBT-mallin mukainen rahapeliriippuvuus hallintaan koulutus terapeuteille 
  • Puheeksiotto
  • Riippuvuuksien vaihemalli
  • Kannabis ja aivot
  • Motivoiva haastattelu

Konsultaatioita työyhteisöille riippuvuusongelmista kärsivien ja heidän läheistensä kanssa työskentelyyn tai perheille/ystäville tukiessaan henkilöä irti riippuvuuksista.

  • Tavoitteena lisätä tietoa kyseiseen riippuvuuteen ja siitä toipumiseen liittyen
  • Ryhmätyöskentelyssä voi olla aiheena riippuvuudet esim. nuorten päihderyhmän aiheena ongelmapelaaminen

Kehittämishankkeet riippuvuustyön näkökulmasta.

  • Hanke voi olla esimerkiksi riippuvuustyönmallin luominen ja päihdetietouden lisääminen.
  • Käytän palvelumuotoilun menetelmiä, jotta yhdessä kehitetään ja kehittäminen jalkautuu parhaalla mahdollisella tavalla